Dopravní nehoda s následným vyproštěním zr. osob

Kurz je určen pro členy JPO a bezpečnostní složky, které se během své zásahové činnosti dostávají do situací, kdy je potřeba efektivně řešit krizové situace zejména u dopravních nehod a komplikací s tím spojené. Tento kurz je součástí pravidelné odborné přípravy: Postupy při DN, stabilizace OA.

CÍL KURZU:  Naučit členy JPO efektivně řešit situace, eliminovat nebezpečí a zkrátit čas při vyprošťování z havarovaných vozidel, poskytnutí neodkladné první pomoci.

SPECIFIKA KURZU: Praktická část kurzu bude prováděna v reálných podmínkách a na havarovaných vozidlech.

PODMÍNKY PRO ÚČAST NA KURZU: Člen JPO nebo bezpečnostních složek ČR, armády ČR s platnou zdravotní způsobilostí. 

CENA: dle dohody

CEN